BG

Изберете език

Наградата „Най-добра корпоративна социална отговорност“ се присъжда на проекта „Molfix свързани с любов“!


На “Най-добрите бизнес награди“, която се счита за една от най-престижните награждаващи организации в света, проектът „Свързани с любов“ на Molfix, водещата турска марка бебешки пелени* в домовете ни, спечели наградата за „Най-добра корпоративна социална отговорност“ за 2021 г.

Проектът за социална отговорност „Molfix свързани с любов“ от Турция спечели голямата награда в категорията „Най-добра корпоративна социална отговорност“ на „Най-добрите бизнес награди“, където проектите, осъществявани от много марки в категории като социална отговорност, комуникация, маркетинг, човешки ресурси и устойчивост се оценяват от ветераните на индустрията от Обединеното кралство.
Журито на „Най-добрите бизнес награди за 2021 г.“ заяви: „Базираната в Турция марка за бебешки пелени Molfix е реализирала чудесен проект за корпоративна социална отговорност, наречен „Свързани с любов“, насочен към намаляване на смъртността на бебета поради предотвратими причини. Свързани с любов е невероятно мощен проект, който се фокусира върху обучението на майки, акушерки и медицински сестри, осигуряване на психологическа подкрепа на майките и предоставяне на жизненоважно медицинско оборудване. Резултатите от проекта, осъществен в 10 града в Турция, са невероятно положителни и окуражаващи... Поздравяваме Molfix за предоставянето на по-добри условия за оцеляване на уязвимите бебета ".
Айсел Айдън, вицепрезидент, стратегия и маркетинг в Hayat Kimya, каза следното за наградата: „Нашият проект „Свързани с любов“ е всеобхватен проект за майки, които преживяват преждевременни и рискови раждания, и бебета със здравословни проблеми. Без жизненовжни единици медицинските и жизнените нужди на бебето не могат да бъдат задоволени. Ако психиката на майката не е силна, бебето ѝ не може да се хване за живота. Със „Свързани с любов“ ние целим да свържем бебетата с живота с любов и ще продължим да работим за щастливи и здрави бебета, като развиваме нашия проект в бъдеще. "

*Според януари-декември 2020 г. IPSOS HTP данни, с изключение на пазарните марки

Проектът на Molfix „Свързани с любов“:
С подкрепата на Главна дирекция на публичните болници на Министерството на здравеопазването и с академичното партньорство, предлагано от проф. д -р Айлин Илден Кочкар, член на Асоциацията за психично здраве на бебета, проф. д -р Пънар Байхан, преподавател в катедрата по детско развитие в Университет Хаджеттепе, в опит да намали смъртността на бебетата, причинена от „предотвратими причини“ проектът на Molfix „Свързани с любов“ през първата година на провеждането си достигна до 5 хиляди майки и бебета и 350 помощник-акушерки в 10 области в Турция. С пандемията през 2020 г., като марка спътник на майките и бебетата, Molfix започна своите съдържателни проучвания на тема „Здраве на майката и бебето по време на пандемия“. Проектът подчертава, че бебетата, родени преждевременно или със здравословни проблеми, могат да бъдат привързани към живота с любов и важността на сигурното привързване между майките и бебетата, и в допълнение информираността на майките за развитието на бебето.
Youtube: www.youtube.com/molfixturkiye
Instagram: www.instagram.com/molfix/
Facebook: www.facebook.com/molfix/