BG

Изберете език


Освен планирането на процесите на продуктовите иновации на Hayat Kimya, позиционирането на марката и маркетинговите дейности, г -жа Айдън, вицепрезидент стратегия и планиране, ръководи дейностите по позициониране на продуктите и категориите на повече от 100 експортни пазари, в допълнение, като централен офис в Турция, на 11 различни държави на дъщерни дружества. Г-жа Айдън също отговаря за намирането на нови пазари с инвестиционен потенциал и провеждането на проучвания за изпълнимост.