TH

เลือกภาษา

แนวทางในการมุ่งเน้นที่บุคลากร

ทรัพยากรสำคัญที่สุดในการทำให้ Hayat ประสบความสำเร็จทั่วทั้ง 5 ทวีป 100 กว่าประเทศก็คือพนักงานที่มีความกระตือรือร้นและพร้อมเปิดรับนวัตกรรมและการพัฒนาใหม่ พนักงานแต่ละคนของ Hayat ยืนเคียงข้างกันและกันผู้ที่มีส่วนร่วมในงานตลอดชีวิตการทำงานของเขา และยังมอบประโยชน์ให้แก่คนรุ่นหลังด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ พร้อมกับทำให้ชีวิตของพวกเขาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
Hayat เชื่อว่า เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน เราจำเป็นต้องร่วมกันสร้างโลกที่มนุษย์ทุกคนสามารถมีชีวิตและสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น และได้รับประโยชน์จากการมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน และจะทำให้ "มนุษย์" ได้เป็นศูนย์กลางของเส้นทางโลกาภิวัตน์ แนวทางที่มนุษย์กำลังมุ่งเน้นนี้ยังเป็นพื้นฐานของนโยบายทรัพยากรบุคคลของเราอีกด้วย
10,333
จำนวนพนักงานทั้งหมด
4,067/6,266
จำนวนพนักงานในประเทศ/ต่างประเทศ
102,490
จำนวนชั่วโมงสำหรับการฝึกอบรม

สัมผัสประสบการณ์ที่ Hayat

เส้นทางอาชีพและการพัฒนาตนเอง

เราเชื่อว่า การพัฒนาตนเองและความเป็นผู้นำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับวัฒนธรรมองค์กรที่เเข็งเเกร่ง ในฐานะเป็นองค์กรที่สร้างผู้นำของตนเองและดึงพลังงานมาจากพลวัตของตน เราเสนอโอกาสการพัฒนาตนเองให้กับพนักงานของเราทุกระดับผ่านโปรแกรมการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยคำขวัญ "สร้างอนาคต เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้" ซึ่งเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลของเรา เรากำหนดกระบวนการพัฒนาพนักงานของเราในทุกระดับ ตั้งแต่ช่วงฝึกงานจนถึงผู้นำระดับอาวุโส เราสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้นำโดยตรง ผ่านโปรแกรมการพัฒนาของเรา

ด้วยระบบประเมินผลปฏิบัติงานรุ่นใหม่ที่ยุติธรรม เชื่อถือได้ และทันสมัย เราติดตามความคืบหน้าของพนักงานทุกคนทีละขั้นตอน เริ่มจากกระบวนการสรรหา และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายด้วยการประเมินผลอย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนาอาชีพของพวกเขา

ความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของพนักงานในองค์กร

ในฐานะบริษัทระดับโลก เราถือว่า การมีพนักงานที่มาจากภูมิภาคต่าง ๆ เป็นทรัพยากรอันมีค่าของเรา ซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์เรื่องความหลากหลายในวัฒนธรรมองค์กร นอกเหนือจากวัฒนธรรมองค์กรหลักซึ่งได้กำหนดขึ้นโดยหลักการและค่านิยมพื้นฐานของเราแล้ว เรายังมีวัฒนธรรมย่อยที่หลากหลาย และเราเชื่อในความสำคัญของการรักษาวัฒนธรรมนั้นไว้ สำหรับทุกกิจกรรม เรามีเวทีที่พนักงานทุกคนสามารถแบ่งปันความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไม่ว่าพวกเขาทำงานในตำเเหน่งใดก็ตาม และเรายังดำเนินกิจกรรมทั้งหมดด้วยแนวทางที่ยอมรับความแตกต่างอีกด้วย

เราทำให้การป้องกันการเลือกปฏิบัติของเราแข็งแกร่งขึ้นด้วย “หลักการทำงานที่มีจรรยาบรรณของ Hayat” ที่สนับสนุนความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของพนักงานในองค์กร และเรามุ่งมั่นที่จะจัดหาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ซื่อสัตย์ ยุติธรรม เสมอภาค ปลอดภัย และแข็งแกรงแก่พนักงานทุกคนทั่วโลก เราให้ความสำคัญกับการเข้าถึงสิทธิ์ส่วนบุคคลของพนักงานอย่างเต็มที่และทันเวลา รวมทั้งเสนอโอกาสและการสนับสนุนในสิ่งที่จำเป็นให้กับการพัฒนาทางวิชาชีพและส่วนบุคคลของพวกเขา

เราคำนึงถึงถึงการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการสนับสนุนความภักดีของพนักงาน และเป็นส่วนสำคัญของแนวทางทรัพยากรบุคคลของเรา เราสนับสนุนความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของพนักงานในองค์กรผ่าน “ทูตแห่งความภักดี” (Loyalty Ambassadors) ซึ่งเป็นเวทีที่พนักงานของเราอาสาที่จะส่งเสริมความหลากหลายทางปัญญา การทำงานร่วมกันในการเสนอแนวทางดำเนินงานและจัดทำโครงการต่าง ๆ และรักษาการปฏิสัมพันธ์ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เราเป็นผู้นำด้านกลยุทธ์ ระบบ และแนวทางปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลร่วมกับผู้บริหารระดับสูง โดยสร้างระบบและกระบวนการที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อจัดหาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นให้แก่พนักงานของเรา และมีส่วนร่วมในการพัฒนาของพวกเขา ในระหว่างกระบวนการเหล่านี้ เราผสมผสานแนวปฏิบัติที่ทันสมัยและดีที่สุดในอุตสาหกรรมเข้ากับกระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน เรามุ่งเน้นไปที่โครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตให้กับเรา

วัฒนธรรมการทำงาน

เราเชื่อว่าองค์ประกอบที่สามารถรวมวัฒนธรรมย่อยต่าง ๆ เข้ามาอยู่บนพื้นฐานเดียวกันจนกลายเป็นหนึ่งได้ คือชุด "ค่านิยม" ที่บริษัทนำมาใช้ เราเชื่อว่า โครงสร้างที่พนักงานของเราทุกคนได้รวมตัวกันและเชื่อมโยงกันด้วยค่านิยมร่วมเหล่านี้ และเพิ่มมูลค่าและความมั่งคั่งให้กับวัฒนธรรมองค์กรด้วยความหลากหลายที่พวกเขานำมา เป็นการรับประกันที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตที่ยั่งยืน

เวทีแห่งการสื่อสาร (Hayat Talks - สิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจ)

ด้วยแผนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เราดำเนินกิจกรรมการสื่อสารภายในและการสัมมนาออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของเราทุกคน เราสร้างสภาพแวดล้อมในการสื่อสารที่ดีและตรงไปตรงมา โดยนำผู้บริหารระดับสูงมาร่วมกับพนักงานของเราในเวทีต่าง ๆ

พนักงาน Hayat พูดถึง Hayat อย่างไร

Aleyna Mercan

ผู้เชี่ยยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลระดับโลก

Murat Bulut

ผู้จัดการกลุ่มการตลาด, ภูมิภาคเอเชีย

Selin Dekeli

ผู้จัดการระดับอาวุโสฝ่ายพัฒนาแบรนด์ระดับสากล

โอกาสในการทำงานที่ HAYAT

โครงการฝึกงาน “Discover Hayat Program”

ด้วยโครงการฝึกงาน “Discover Hayat Program” เราเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยได้ร่วมงานกับเราในโครงการจริงกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาภายในระยะเวลาฝึกงานสองเดือน ดังนั้นนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจึงมีโอกาสที่จะได้รับความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ และพัฒนาความสามารถของตนไปพร้อม ๆ กับโอกาสในการพัฒนาเส้นทางอาชีพของตนอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการฝึกงาน H Generation MT)

ด้วยโครงการฝึกงาน H Generation MT เรามุ่งหวังที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ที่สามารถนำวัฒนธรรม ค่านิยม และความสามารถของบริษัทเราไปใช้จริง และมีส่วนช่วยในการกำหนดอนาคตของบริษัทเราได้ ภายในขอบเขตของโครงการ เส้นทางอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนผ่านการหมุนเวียนประเภทงานและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและความสามารถต่าง ๆ นอกจากนี้ พวกเขายังได้รับการคาดหวังว่าจะทำงานในโครงการที่ได้ออกแบบมานอกเหนือจากงานที่ทำประจำวัน และพร้อมนำเสนอต่อฝ่ายบริหารได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

HAYAT ที่วิทยาเขต: งานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

บุคลากรที่มีศักยภาพของเราได้ร่วมมือกับนักศึกษามหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างสภาพแวดล้อมในการสื่อสารที่แข็งแกร่งผ่านการประชุมที่เราจัดขึ้นเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และโอกาสในการทำงานของ Hayat พร้อมให้ความสำคัญกับการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถติดตามเรา และโอกาสร่วมงานกับเราได้ที่นี่