TH

เลือกภาษา

คณะกรรมการผู้บริหาร

AHMET YAHYA KİĞILI

ประธานกรรมการบริษัท Hayat Holding

M. AVNİ KİĞILI

รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารบริษัท Hayat Holding

İBRAHİM GÜLER

รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ

หลังจากสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยเทคนิค Yıldız ในปีพ.ศ. 2537 Mr. İbrahim Güler ได้ศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัย Hannover University of Applied Sciences ประเทศเยอรมนีตั้งเเต่ปีพ.ศ. 2538 จนถึงปีพ.ศ. 2542 หลังจากนั้น Mr. Güler ได้เริ่มต้นเส้นทางการทำงานด้วยตำแหน่งวิศวกรการผลิตที่ Hayat Kimya ในปีพ.ศ. 2543 ต่อมาดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคเเละโครงการระดับโลก และต่อมาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายผลิตระดับโลกที่บริษัทในเวลาเดียวกัน ปัจจุบัน Mr. Güler ดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ

İBRAHİM GÜLER

รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ

AYSEL AYDIN

รองประธานฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด

เกิดในปีพ.ศ. 2514 ที่เมือง Istanbul Ms. Aysel Aydın ได้เริ่มต้นอาชีพการงานของเธอด้วยตำแหน่งผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่บริษัท Kurtsan İlaçları หลังจากสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีภาควิชาวิศวกรรมเคมีที่มหาวิทยาลัยเทคนิค Istanbul ในปีพ.ศ. 2536 ต่อจากนั้นดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่ Toprak Kağıt และต่อมาที่บริษัท Toprak Seramik ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน หลังจากนั้น Ms. Aydın เข้ามาเป็นสมาชิกของครอบครัว Hayat Kimya และได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดของหมวดผลิตภัณฑ์กระดาษชำระในปีพ.ศ. 2548 และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดระดับโลกดูแลหมวดผลิตภัณฑ์เดียวกันระหว่างปีพ.ศ. 2557 ถึงปีพ.ศ. 2559 Ms. Aydın เริ่มดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายกลยุทธ์และการตลาดของบริษัท Hayat ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งรับผิดชอบการวางกลยุทธ์และกิจกรรมด้านการตลาดต่าง ๆ ของทุกบริษัทในเครือรวมถึงด้านการส่งออก

AYSEL AYDIN

รองประธานฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด

DR. FİKRET KOÇ

รองประธานฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)

เกิดที่เมือง Posof Ardahan ในปีพ.ศ. 2515 Mr. Fikret Koç สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภาควิชาเคมีที่มหาวิทยาลัย Dortmund ในปีพ.ศ. 2543 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาเคมีอินทรีย์ที่มหาวิทยาลัยเดียวกันในปีพ.ศ. 2547 ระหว่างการทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยในขณะนั้น เขาเสร็จสิ้นการทำวิจัยหลังจบปริญญาเอก (post-doc) เเละเดินทางกลับตุรกีในปีพ.ศ. 2548 Mr. Koç ได้ทำงานที่แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัทยา Abdi İbrahim จนถึงปีพ.ศ. 2553 และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัท Deva Holding ในปีพ.ศ. 2553 ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น Mr. Koç ได้ทำงานเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยเอกชนระหว่างปีพ.ศ. 2549 ถึงปีพ.ศ. 2557 Mr. Fikret Koç เข้าร่วมทำงานกับบริษัท Hayat Kimya ด้วยตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระดับโลกในปลายปีพ.ศ. 2556 และยังดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

DR. FİKRET KOÇ

รองประธานฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)

VEDAT YILDIRIM

รองประธานฝ่ายขาย

Mr. Vedat Yıldırım ได้ผ่านประสบการณ์ทำงานในทุกระดับของตำแหน่งพนักงานขายที่บริษัท Mintax และบริษัท P&G ในช่วงเวลาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2527 ถึงปีพ.ศ. 2540 ซึ่งตำแหน่งสุดท้ายที่ P&G Turkey คือผู้จัดการฝ่ายขาย และผู้อำนวยการภูมิภาค Caucasus รับผิดชอบดูแล 3 ประเทศในภูมิภาคดังกล่าว จากประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ของในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค Mr. Yıldırım ได้ย้ายไปทำงานทางด้านการขายในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายของบริษัท Eti และบริษัท İxir กรรมการผู้จัดการที่ Komili Marketing สมาชิกคณะกรรมการบริหารของเครือ Hedef และกรรมการผู้จัดการของ Pepsi Bottling Marmara Division ตามด้วยตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารที่เครือ Iran Behbahani หลังจากได้รับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทในเครือ Hayat ในประเทศแอลจีเรีย Mr. Yıldırım ได้จัดการกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านการขายของ Hayat Kimya ในตลาดทั่วโลกในฐานะรองประธานฝ่ายขายตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559

VEDAT YILDIRIM

รองประธานฝ่ายขาย

HÜSEYİN OKUR

รองประธานฝ่ายการเงิน

Mr. Hüseyin Okur สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีภาควิชาการบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัย Middle East Technical ในปีพ.ศ. 2541 และสำเร็จปริญญาโทด้านการบริหารจัดการที่มหาวิทยาลัย Koç ในปีพ.ศ. 2551 เริ่มต้นอาชีพการงานในภาคธนาคาร Mr. Okur ทำงานที่ Asya Finans ในช่วงเวลาปีพ.ศ. 2541 ถึงปีพ.ศ. 2543 ต่อมาเขาได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าทีมการวางแผนและการรายงานที่บริษัท Arcelik-LG ช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2543 ถึงปีพ.ศ. 2551 และเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเงินให้หลายหน่วยงานที่ Yıldız Holding ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ Ülker ตลอดเวลาช่วงเวลาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 ถึงปีพ.ศ. 2557 Mr. Hüseyin Okur เข้าร่วมทำงานกับ Hayat ด้วยตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงินในประเทศในปีพ.ศ. 2557 Mr. Okur เริ่มดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายการเงินมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 เป็นต้นมา

HÜSEYİN OKUR

รองประธานฝ่ายการเงิน

ALİ ZEYBEK

รองประธานอาวุโสของบริษัทย่อยในเครือ

Mr. Ali Zeybek เกิดที่เมือง Istanbul ในปีพ.ศ. 2493 หลังจากสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมที่มหาวิทยาลัยเทคนิคตะวันออกกลาง เขาเคยดำรงมาหลายตำแหน่ง เช่นผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดการ และวิศวกรขายที่กระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศตุรกี รวมทั้งในภาคเอกชน และที่ Eximbank ช่วงเวลาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516 ถึงปีพ.ศ. 2525 อาชีพการงานของเขาได้ขยับต่อเนื่องตามตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ ที่สถาบัน OYAK และในภาคเอกชน Mr. Zeybek ได้ย้ายไปทำงานที่องค์กรการวางแผนของรัฐบาลในปีพ.ศ. 2531 ซึ่งรับหน้าที่บริหารแผนกการวิจัยและส่งเสริมการลงทุน Mr. Ali Zeybek ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่บริษัท Toprak Holding ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534 ถึงปีพ.ศ. 2548 ได้เข้าร่วมทำงานให้กับบริษัท Hayat Kimya ในปีพ.ศ. 2548 Mr. Zeybek ได้ดำรงตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการต่าง ๆ ในต่างประเทศ ผู้ประสานงานด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจ เเละยังเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารอีกด้วย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสคณะกรรมการบริหาร

ALİ ZEYBEK

รองประธานอาวุโสของบริษัทย่อยในเครือ

HASAN UĞUR

รองประธานฝ่ายปฏิบัติการภูมิภาคเอเชีย

Mr. Hasan Uğur เกิดที่เมือง Istanbul ในปีพ.ศ. 2520 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีภาควิชาเคมีที่คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Boğaziçi ในปีพ.ศ. 2544 หลังจากที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่คณะวิทยาการจัดการที่มหาวิทยาลัย Sabancı ในปีพ.ศ. 2546 เขาเริ่มต้นอาชีพที่บริษัท Hayat ในตำแหน่งวิศวกรการผลิตและการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลังจากดำรงตำแหน่งวิศวกรการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาค Istanbul ที่แผนกการจัดซื้อและการนำเข้า และที่โรงงานสุขอนามัยและกระดาษ เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสาขาย่อยสำหรับตลาดต่างประเทศในปีพ.ศ. 2551 Mr. Uğur ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการในประเทศแอลจีเรียช่วงปีพ.ศ. 2554 ถึง ปีพ.ศ. 2557 เเละต่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการในประเทศอิหร่านช่วงเวลาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 ถึงปีพ.ศ. 2562 Mr. Hasan Uğur ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการตรวจสอบของบริษัท Hayat Holding ในปีพ.ศ. 2562 หลังจากนั้นดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายปฏิบัติการภูมิภาคเอเชียของบริษัท Hayat ที่นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563 เป็นต้นมา

HASAN UĞUR

รองประธานฝ่ายปฏิบัติการภูมิภาคเอเชีย

TARIK DEMİRYAKAN

รองประธาน ฝ่ายห่วงโซ่อุปทานและการจัดซื้อทั่วโลก ฝ่ายอีคอมเมิร์ซและการค้าปลีกระดับโลก ประจำประเทศ อิหร่าน

Mr. Tarık Demiryakan เกิดในปีพ.ศ. 2515 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัยเทคนิค Yıldız ในปีพ.ศ. 2537 ตลอดช่วงชีวิตนักศึกษา เขาทำงานเป็นนักอุตุนิยมวิทยาที่กรมท่าอากาศยานแห่งประเทศตุรกีที่สนามบิน Atatürk ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533 ถึงปีพ.ศ. 2538 Mr. Demiryakan ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นวิศวกรด้านกระบวนการพลังงาน และวิศวกรด้านการควบคุมที่โรงงาน Gebze ของ P&G ในปีพ.ศ. 2540 ได้เข้ามาทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและการขนส่งที่บริษัทเดียวกันอีกด้วย ตลอดช่วงเวลาระหว่างปีพ.ศ. 2549 ถึงปีพ.ศ. 2552 Mr. Demiryakan ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายห่วงโซ่อุปทาน การจัดซื้อ และการผลิตที่บริษัท 3M ประเทศตุรกี ควบคู่กับตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารของบริษัทด้วย ต่อมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการห่วงโซ่อุปทานที่บริษัท Yıldız Holding รับผิดชอบการบริหารโครงการสำคัญหลายโครงการขององค์กรไปด้วย ในปีพ.ศ. 2556 เขาได้ร่วมงานกับเครือ Hayat Consumer ด้วยตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายห่วงโซ่อุปทานระดับโลก Mr. Demiryakan ซึ่งเคยเป็นกรรมการผู้จัดการของ Iran Pars Retail ในปีพ.ศ. 2558 ได้เป็นรองประธานฝ่ายปฏิบัติการที่ประเทศอิหร่านในปีพ.ศ. 2563 นอกจากนี้ยังคงเป็นหัวหน้าแผนกห่วงโซ่อุปทานและการจัดซื้อจัดหาระดับโลก (Global Supply Chain and Global Procurement)

TARIK DEMİRYAKAN

รองประธาน ฝ่ายห่วงโซ่อุปทานและการจัดซื้อทั่วโลก ฝ่ายอีคอมเมิร์ซและการค้าปลีกระดับโลก ประจำประเทศ อิหร่าน