TH

เลือกภาษา

ความเป็นผู้ประกอบการ

บนเส้นทางสู่การเป็นบริษัทระดับโลก พวกเราได้รวบรวมพลังงานจากความเป็นผู้ประกอบการของพวกเรา เพื่อก้าวเดินไปข้างหน้าสู่เป้าหมายอย่างว่องไว และมุ่งตามความฝันเพื่ออนาคตของพวกเราด้วยความกล้าหาญและความมุ่งมั่น

ความมุ่งมั่นและความกล้าหาญ

ผู้ที่เชื่อมั่นในความสำเร็จย่อมควรค่าแก่การได้รับความสำเร็จนั้น พวกเราตระหนักดีถึงเป้าหมายของพวกเรา และต่อสู้อย่างไม่หยุดยั้งด้วยความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ท้าทายต่าง ๆ จนกว่าจะประสบความสำเร็จ

ความภักดี

เพราะพวกเราชาว Hayat ถือเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวเดียวกัน พวกเราให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำงานอย่างเต็มที่ ไม่เพียงด้วยการใช้สติปัญญา เเต่ยังทำงานด้วยหัวใจของพวกเราอีกด้วย พวกเราเติบโตไปด้วยกันด้วยความเชื่อที่ว่าชีวิตจะดียิ่งขึ้นเมื่อเราได้มีการแบ่งปัน และพวกเราจะร่วมมือกันสร้างอนาคตด้วยการประคองซึ่งกันและกัน

การเปิดใจ

พวกเราเชื่อว่าการพัฒนาจะเกิดขึ้นผ่านความหลากหลายทางปัญญา การแบ่งปัน และการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พวกเราเติบโตไปด้วยกันในสภาพเเวดล้อมในการทำงานที่เอื้ออำนวยต่อความคิดสร้างสรรค์ และสามารถแสดงความคิดเห็นของทุกคนได้อย่างอิสระ เพื่อที่พวกเราจะได้มุ่งสู่เป้าหมายไปด้วยกัน

เคารพผู้คนและธรรมชาติ

พวกเราดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อคนรุ่นหลังเพื่อให้พวกเขาได้มีสุขภาพที่ดีกว่า คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า และ อนาคตที่ดีกว่าสำหรับโลกใบนี้ พวกเราทำงานเพื่อมอบชีวิตที่ดีกว่า ผ่านผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เเละตอบสนองต่อความต้องการของผู้คน พร้อมกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความเป็นธรรมและความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์ ความภักดี ความโปร่งใส และความไว้วางใจกัน เป็นหลักการพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับหุ้นส่วนทั้งหลายของพวกเรา พวกเรายึดมั่นตามคติพื้นฐานของการเป็นบริษัทที่ยุติธรรม เคารพผู้คน สิ่งแวดล้อม สังคม กฎหมาย ขนบธรรมเนียม และประเพณี และเราจะยึดมั่นในคำมั่นสัญญานี้ตลอดไป