TH

เลือกภาษา


นอกจากการวางแผนกระบวนการทำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมการตลาดต่าง ๆ ของ Hayat Kimya MS. Aydın รองประธานฝ่ายกลยุทธ์และการวางแผน ยังดำเนินกิจกรรมการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์และหมวดหมู่ในตลาดส่งออก 100 กว่าแห่ง นอกเหนือจากบริษัทในเครือ 11 แห่งในประเทศต่าง ๆ ในฐานะเป็นสำนักงานใหญ่ในตุรกี Ms. Aydın ยังรับผิดชอบการหาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับการลงทุนและทำการศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดนั้น ๆ ด้วย