TH

เลือกภาษา

โครงการ Bond with Love (ผูกพันนด้วยความรัก) ของ Molfix ได้รับรางวัล Altın Pusula!


ในพิธีมอบรางวัล Altın Pusula Public Relations ซึ่งจัดที่ประเทศตุรกี โดยเป็นปีที่ 19 ที่ โครงการ “Bond with Love” (ผูกพันด้วยความรัก) ของ Molfix ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมเด็กสำหรับครอบครัวชั้นนำของตุรกี* ได้รับรางวัลในหมวดย่อยด้านสุขภาพของหมวดความรับผิดชอบขององค์กร (Corporate Responsibility)

รางวัล Altın Pusula ซึ่งมีโครงการกว่า 300 โครงการจากองค์กรภาครัฐและเอกชน และนักพูดรุ่นเยาว์เข้าร่วมประกวด ได้ตัดสินโดยสมาคมประชาสัมพันธ์ของตุรกี (TÜHİD) ใน 21 หมวดหลักและ 27 หมวดย่อย เช่น ความรับผิดชอบขององค์กร ความยั่งยืน องค์กรนอกภาครัฐ (NGOs) การสื่อสารภายใน และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีชื่อว่า 'Molfix Bond with Love' (Molfix ผูกพันด้วยความรัก) ได้รับการตัดสินให้ชนะรางวัลใหญ่ในหมวด Corporate Responsibility Health (ความรับผิดชอบขององค์กรในด้านสุขภาพ)
Ms. Aysel Aydın รองประธานฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด ของ Hayat Kimya กล่าวถึงรางวัลนี้ว่า “โครงการ Bond with Love ของเราเป็นโครงการที่ครอบคลุมทุกอย่างสำหรับคุณแม่ที่คลอดก่อนกำหนดและมีความเสี่ยงสูง และสำหรับทารกที่สุขภาพไม่แข็งแรงซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยรักษาชีวิต หากจิตใจของคุณแม่ไม่เข้มแข็งพอ ลูกของเธอก็อาจจะไม่ได้รอดชีวิตมาได้ ด้วย Bond with Love เรามุ่งหวังที่จะช่วยให้เด็กทารกได้มีพลังในการต่อสู้เพื่อชีวิตของเขาด้วยความรัก และเราจะยังคงทำงานเพื่อความสุขและสุขภาพที่แข็งแรงของเด็กทารก โดยดำเนินโครงการต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต”

*ตามข้อมูล IPSOS HTP มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563 ไม่รวมผลิตภัณฑ์ในตลาด

โครงการ Molfix’s Bond with Love (ผูกพันด้วยความรัก)
Molfix ซึ่งสนับสนุนพัฒนาการที่ดีและมีความสุขของทารกและเป็นคู่หูที่เชื่อถือได้ของคุณแม่ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ กำลังมุ่งมั่นที่จะสร้างความตระหนักถึงความผูกพันที่แข็งแกร่งและพัฒนาการของเด็กทารก ด้วยโครงการ "Bond with Love" โดยจัดเตรียมอุปกรณ์สำคัญต่าง ๆ มอบให้หน่วยบำบัดพิเศษสำหรับทารกแรกเกิด (NICU) เช่นตู้อบ เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการใหญ่ของโรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และด้วยความร่วมมือทางวิชาการของ ศ.ดร. Aylin İlden Koçkar ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมสุขภาพจิตเด็กทารก และ ศ. ดร. Pınar Bayhan อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเด็กที่มหาวิทยาลัย Hacettepe ภายในปีแรกของโครงการ Molfix's Bond with Love ได้เข้าถึงคุณแม่และเด็กทารก 5,000 ชีวิต และพยาบาลผดุงครรภ์ 350 คนใน 10 จังหวัดในตุรกี เพื่อลดการเสียชีวิตของทารกที่เกิดจาก “สาเหตุที่สามารถป้องกันได้” ในสถานการณ์โรคระบาดใหญ่ในปีพ.ศ. 2563 ทาง Molfix ได้เริ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ “Mother & Baby Health during a Pandemic” (สุขภาพของคุณแม่และลูกอ่อนท่ามกลางการระบาดใหญ่) โดยอยู่ในฐานะผลิตภัณฑ์ที่เป็นคู่หูของคุณแม่และทารก โครงการนี้เน้นให้ทารกที่คลอดก่อนกำหนดหรือไม่แข็งแรงสามารถรักษาชีวิตต่อได้ด้วยความรัก และเน้นถึงความสำคัญของความผูกพันที่แข็งแกร่งระหว่างคุณแม่และเด็กทารก และให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการของทารกให้แก่คุณแม่
Youtube: www.youtube.com/molfixturkiye
Instagram: www.instagram.com/molfix/
Facebook: www.facebook.com/molfix/