TR

Dil Seçin

İnsan Odaklı
Yaklaşımımız

Hayat'ı 5 kıtada ve 100'den fazla ülkede başarıya taşıyan en önemli kaynağımız dinamik, yeniliklere ve gelişime açık çalışanlarımızdır. Hayat'ta çalışan her bir birey, burada yaptığı iş ile dokunduğu her kişinin yaşamı boyunca yanında olmakta, hayatını zenginleştirirken sunduğu kaliteli ürünlerle de nesiller boyu fayda yaratmaktadır.
Hayat, sürdürülebilir bir gelecek için tüm insanlığın yaşamını daha iyi ve sağlıklı şartlarda sürdürdüğü, imkânlardan eşit şekilde yararlanabildiği bir dünyayı el birliğiyle oluşturmanın gerekliliğine inanmakta ve globalleşme yolculuğunun merkezine de “insan”ı koymaktadır. İnsanı odak alan bu yaklaşım, İnsan Kaynakları politikasının da temelini oluşturmaktadır.
11,171
Toplam çalışan sayısı
4,304/6,867
Yurt içi/Yurt dışı çalışan sayıları
102,490
Eğitime ayrılan saat

Hayat'ı Yaşamak

Kariyer ve Gelişim

Güçlü bir kurum kültürü ve işveren markası için gelişim ve liderliğin önemine inanıyoruz. Kendi liderlerini yaratan ve enerjisini dinamizminden alan bir organizasyon olarak, sürdürülebilir gelişim programlarıyla her seviyede çalışanlarımıza gelişim fırsatları sunuyoruz. Tüm İnsan Kaynakları uygulamalarımızda esas aldığımız “Bugünden Geleceği İnşa Etmek” mottosuyla, staj döneminden üst düzey liderlik kademesine kadar, her kademede çalışanlarımızın gelişim süreçlerini yapılandırıyoruz. Uyguladığımız gelişim programlarıyla, liderlik yetkinliklerinin gelişimine doğrudan destek veriyoruz.

Adil, güvenilir ve yeni nesil performans değerlendirme sistemimizle de işe alım sürecinden itibaren tüm çalışanlarımızın gelişimini adım adım takip ediyor, kariyer gelişim planları doğrultusunda sürekli geri bildirimlerle hedeflerinin gerçekleşmesini destekliyoruz.

Kültür

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Global bir üretici olarak dünyanın birçok farklı coğrafyasından çalışanlarımız olmasını bir zenginlik olarak görüyor ve bu çeşitliliği kurum kültürümüze yansıtıyoruz. Temel ilke ve değerlerimizin şekillendirdiği ana kurum kültürümüzün yanında çeşitli alt kültürlere sahibiz ve bunları korumanın önemine inanıyoruz. Her faaliyetimizde seviye gözetmeksizin çalışanlarımızın fikirlerini ve önerilerini paylaşabileceği platformları sağlıyor ve tüm uygulamalarımızı kapsayıcı bir yaklaşımla hayata geçiriyoruz.

Çeşitliliği ve kapsayıcılığı destekleyen “Hayat Etik Kurallar Çalışma İlkelerimiz” ile ayrımcılığın önlenmesini güvence altına alıyor, dünyanın neresinde olursa olsun tüm çalışanlarımıza dürüst, adil, eşitlikçi, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmayı taahhüt ediyoruz. Çalışanlarımızın özlük haklarına tam ve zamanında ulaşmasını öncelik alarak, onların mesleki ve bireysel gelişimi için gerekli fırsat ve ortamları sunuyoruz.

Çalışan bağlılığını destekleyen en önemli yapı taşlarından biri olan katılımcılığı İnsan Kaynakları yaklaşımımızın olmazsa olmazı sayıyoruz. Çoksesliliği teşvik etmek, aksiyon önerileri üzerinde birlikte çalışarak projeler üretmek ve sürekli iletişim ağını devam ettirmek üzere çalışanlarımızın gönüllü olduğu bir platform olan “Bağlılık Elçileri” ile çeşitliliği ve kapsayıcılığı destekliyoruz.

Sürekli Yenilik

Çalışanlarımıza daha iyi ve verimli bir çalışma ortamı sunmak ve onların gelişimine katkı sağlamak için yenilikçi sistem ve süreçler oluşturarak İnsan Kaynakları stratejilerine, sistem ve uygulamalarına üst yönetim ile birlikte liderlik ediyoruz. Bu süreçte sürdürülebilir bir başarı için bizi geleceğe hazırlayacak projelere odaklanarak, sektörümüzdeki en yeni ve iyi uygulamaları iş süreçlerimize entegre ediyoruz.

Çalışma Kültürü

Farklı alt kültürleri en temel paydada birleştiren unsurun, şirketin benimsediği “Değerler” bütünü olduğuna inanıyoruz. Tüm çalışanlarımızın bu ortak değerler çevresinde buluşup bütünleştiği ve getirdikleri çeşitllikle şirket kütürününe değer ve zenginlik kattıkları bir yapıyı, sürdürülebilir bir geleceğin en önemli teminatı sayıyoruz.

İletişim Platformları (Hayat Talks - İlham Veren Paylaşımlar)

Etkin ve sürdürebilir bir iletişim planıyla, tüm çalışanlarımızı kapsayan iç iletişim çalışmaları ve online seminerler gerçekleştiriyoruz. Üst yönetimi çeşitli platformlarda çalışanlarımızla bir araya getirerek doğrudan ve sağlıklı iletişim ortamları yaratıyoruz.

Hayat'lılar Hayat'ı Anlatıyor

Murat Bulut

Pazarlama Grup Müdürü, Asya

Selin Dekeli

Kıdemli Marka Geliştirme Müdürü

Hayat'ta Kariyer Fırsatları

Hayat’ı Keşfet Staj Programı

Hayat’ı Keşfet Programı ile üniversite öğrencilerine 2 ay süren bir deneyim kapsamında, alanında uzmanlaşmış profesyonellerle gerçek bir projeyi hayata geçirme fırsatı sunuyoruz. Böylece programa katılan öğrenciler profesyonellerin bilgi ve deneyimlerinden birebir yararlanma fırsatı bulup yetkinliklerini geliştirirken, bir yandan da kariyerlerine yön verme şansına sahip oluyorlar.

Programı İnceleyin

H Generation MT Programı

H Generation Management Trainee programı ile, şirketimizin kültür, değer ve yetkinliklerini benimsemiş ve şirketimizin geleceğini yönlendirmeye katkı sağlayacak bir kuşak yaratmayı hedefliyoruz. Program kapsamında mezunlar için belirlenmiş kariyer yolları rotasyonlarla, teknik ve yetkinlik bazlı eğitimlerle destekleniyor. Ayrıca, günlük iş rutinleri dışında belirlenmiş bir proje üzerinde çalışarak yönetime sunum yapmaları bekleniyor.

Programı İnceleyin

Kampüste Hayat: Üniversite Etkinlikleri

Potansiyel çalışma arkadaşlarımız olan üniversite öğrencilerimizle pek çok platformda bir araya geliyoruz. Hayat Kimya ile ilgili bir deneyim yaşatmak ve kariyer fırsatlarını paylaşmak üzere gerçekleştirdiğimiz buluşmalarla güçlü bir iletişim ortamı yaratmayı hedefliyor, aramızdaki bağı güçlendirmeyi önemsiyoruz.

Programı İnceleyin

Bizi ve Kariyer Fırsatlarımızı Aşağıdaki
Sayfalardan Takip Edebilirsiniz

Global İnsan Kaynakları Politikamızı İnceleyin