TR

Dil Seçin

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ

Nesiller boyu fayda sağlama vizyonumuzu destekleyen global sürdürülebilirlik yaklaşımımızın temel önceliklerini ekonomik performans, ürün kalitesi ve güvenliği, inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları ile iş sağlığı ve güvenliği oluşturuyor.
Finansal ve operasyonel başarılarımızın devamlılığını sağlamak ve sürdürülebilir büyümemizi devam ettirmek için tüketici ihtiyaç ve beklentileri ışığında ürünlerimizi çeşitlendirirken, Türkiye ve dünyadaki yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bulunduğumuz ülkelerde satış-pazarlama veya tesis yatırımı yoluyla yerel istihdama destek oluyor ve markalarımızın başarılarını kalıcı kılacak faaliyetlere odaklanarak ekonomik kalkınmaya değer katıyoruz. Operasyonlarımızda, hammadde ve ambalaj seçiminden üretim teknolojilerine kadar verimlilik esaslı çalışıyor, verimliliğimizi geliştirecek sistemleri yaygınlaştırıyoruz.

Sürdürülebilirlik Raporlarımızı İnceleyin

KALİTE

Kurulduğumuz günden bu yana işimizi yüksek kalite ve yenilikçilik odağıyla yürüterek, Türkiye’den doğan markalarımızı bugün 100’den fazla ülkede milyonlarca eve ulaştırıyoruz. Herkesin kaliteli ve güvenli ürünlere erişim hakkı olduğu inancıyla, faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda tüketicilerimize aynı yüksek kaliteyi sunuyoruz.
“Kalite Vizyonumuz”un temelinde, her zaman ve her yerde ilk akla gelen üstün kaliteli ürün ve hizmetlerimizin, müşteri ve tüketici beklentileri doğrultusunda ve şirketimiz için sürdürülebilir maliyetler çerçevesinde devamlılığını sağlamak yer alıyor. Bunu yaparken yüksek verimlilikle çalışmak, kayıplarımızı en aza indirmek ve çevre etkimizi azaltmak için sürekli çaba gösteriyor, ürünlerimiz ile üretim ve hizmet süreçlerimizin gelişimini sağlayacak sistemler geliştiriyoruz.

Global Kalite Politikamızı İnceleyin

İNOVASYON VE AR-GE

İnovasyon ve Ar-Ge’yi, sürdürülebilir bir geleceğin temel taşları olarak görüyoruz. Bu nedenle Türkiye’de sektörümüzün ilk ve en kapsamlı AR-GE Merkezi’ni kurduk. Ödüllü Ar-Ge Merkezimizde geliştirdiğimiz fikir, ürün ve teknolojileri Türkiye’den tüm dünyaya taşıyoruz.
Farklı coğrafyalardaki farklı tüketici ihtiyaç ve beklentilerini, yenilikçilik anlayışımızın odağında tutuyoruz. İhtiyaçlarına uygun ürünleri geliştirip sunabilmek için tüketicilerimizi anlamaya ve dünyadaki trendleri her an takip etmeye önem veriyoruz. Global arenada hem uluslararası hem de yerel üreticilerle rekabet eden bir şirket olarak üründen ambalaja, verimliliği artıran süreçlerden çevre dostu teknolojilere kadar geniş kapsamlı bir Ar-Ge anlayışıyla, inovasyon kültürünü işimizin her alanına taşıyoruz.
Sektörün En İyi
Ar-Ge Merkezi Ödülü (2015)
17 doktora, 25 yüksek lisanslı toplam 101 araştırmacı
Türkiye’nin Ar-Ge’ye
en fazla yatırım yapan
63’üncü şirketi
50’den fazla patent başvurusu
26 TÜBİTAK,
3 Avrupa Birliği projesi
55.000 tüketici ile
800 kapsamlı araştırma (2019)
Yılın En Yenilikçi
Marka Ödülleri (2018, 2019)

HAYAT MÜKEMMELLİK SİSTEMİ

Global çapta operasyonel mükemmelliğe odaklanan “Hayat Mükemmellik Sistemi” (HMS) ile iş yapma kültürümüzü dünyadaki en iyi uygulamalarla harmanlıyor, tüm şirketlerimizin birbirinden öğrenip esinlendiği bir ortamda sürekli daha iyiye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda devreye aldığımız Kaizen Öneri ve Ödüllendirme Sistemi ve Yalın 6 Sigma Sertifikasyon Programı ile hem kalite standartlarımızı yükseltiyor hem de tüm üretim, tedarik zinciri ve Ar-Ge süreçlerinde sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz.
Sanayi ve akademi iş birliğine verdiğimiz değerin bir göstergesi olan İnoSuit programı ile de fikirden ürünün ortaya çıkışına kadar olan tüm süreci optimize ediyoruz. Yürüttüğümüz verimlilik projeleri ile bir yandan mevcut işlerimizde kapasite artışı sağlarken, yenilikçi fikirleri ürün ve süreç inovasyonlarına dönüştürüyoruz.
2.137 Kaizen önerisi
İnoSuit ile yaklaşık
%30 kapasite artışı

ÇEVRE

Gezegenimize, topluma ve tüketicilerimize karşı sorumlu bir kurum olarak tüm faaliyetlerimizde çevre sorumluluğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Doğal kaynakların etkin kullanımı, atık yönetimi ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkilerinin azaltılmasını kapsayan çevresel yaklaşımımızı, çalışan ve tedarikçilerimize yönelik çevre bilincini güçlendirici eğitim faaliyetleriyle destekliyoruz.

Su tasarrufu konusunda yaptığımız
verimlilik çalışmalarıyla Türkiye’nin en
az su kullanan temizlik kâğıdı üreticisiyiz.

  • Yeraltı su kullanımında %50'den fazla tasarruf

Dünyanın en kıt kaynaklarından birinin su olduğundan hareketle, üretim süreçlerimizde kullanılan su miktarını en aza indirmek ve suyu kalite standartlarımıza uygun olarak yeniden kullanmak için özel mühendislik çözümlerini hayata geçiriyor ve su tüketimimizi istikrarlı bir şekilde azaltıyoruz.

Operasyonlarımızın verimliliğini artırarak,
sera gazı emisyonlarımızı
ve birim üretim başına kullandığımız
enerjiyi azaltan projeler yürütüyoruz.

  • 2017-2019 yılları arasında kapsam 1 ve kapsam 2 sera gazı emisyonlarında %2,1 azalma

Faaliyetlerimizin iklim değişikliği üzerinde oluşturduğu doğrudan ve dolaylı etkileri gözlemleyebilmek ve gerekli geliştirmeleri yapabilmek amacıyla karbon ayak izimizi hesaplıyoruz.

Tüm süreçlerde enerji verimliliği
doğrultusunda geliştirmeler yaparak
sektörümüzde enerjiyi en verimli
kullanan üretici olmayı hedefliyoruz

  • Türkiye’de ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasyonunu akredite olarak alan ilk Türk şirketi

  • Global üretim tesislerinde ortalama %80 enerji verimliliği

80
Bu amaçla sektörümüzde örnek gösterilen çalışmalara liderlik ediyor, kojenerasyon teknolojisiyle 5 ülkedeki 6 üretim kampüsümüzde ihtiyaç duyulan elektrik, ısıtma ve soğutma enerjilerini kendimiz üreterek ortalama %80 enerji verimliliği sağlıyoruz.

Döngüsel ekonomiyi destekleyen atık
yönetimi yaklaşımımız sayesinde katı
atıkların kaynağında azaltılmasını,
ayrılmasını, mevzuatlara uygun şekilde
bertaraf edilmesini ve mümkün
olduğunca geri kazanılmasını sağlıyoruz.

  • Non-woven ve esnek ambalaj atıklarından %100 geri kazanım

  • Film atıklarından lojistik ihtiyaçlar için branda üretimi

Tüm üretim tesislerimizde bulunan kimyasal ve biyolojik arıtma tesislerimiz yoluyla da atık suları mevzuata uygun şekilde arıtırak deşarj ediyoruz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Hayat olarak beşeri sermayemizi sürdürülebilir geleceğimizin en önemli unsuru kabul ediyoruz. 100’den fazla ülkede milyonlarca eve Hayat kalitesini ve yenilikçiliğini taşıyan 9.000 kişilik insan kaynağımızı, başarımızın en önemli mimarları olarak görüyoruz. Global bir üretici olarak farklı kültürlerden gelen çalışanlarımız, en büyük zenginliğimiz. Çeşitliliği ve kapsayıcılığı destekleyen insan kaynakları politikamızla fırsat eşitliğine imkân sağlıyor, dünyanın her köşelerindeki çalışanlarımıza adil, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmayı taahhüt ediyoruz.
Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğini korumaya yönelik olarak, yasal gerekliliklerin yanı sıra dünya çapında kabul gören standartları ve Hayat kültürümüzün bir parçası olan Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Politikamızı temel alıyoruz. Bu çerçevede tehlikeli durumları ve iş kazalarını önlemeye odaklı proaktif bir yaklaşımla, tüm lokasyonlarımızda risk kaynaklarını önceden tespit ederek düzeltici ve önleyici aksiyonlar alıyor, iş sağlığını yaygın eğitimlerle destekliyoruz.

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Politikamızı inceleyin

2019 yılında tüm lokasyonlarımızda toplam 14.476 kişi/saat İSG eğitimi

TOPLUMA KATKI

Topluma karşı yükümlülüklerimizi sadece ürün ve hizmetlerimizin kalitesi ve erişilebilir olmasıyla sınırlı görmüyoruz. İşimizi en iyi şekilde yapmanın yanı sıra topluma değer katmayı da temel bir sorumluluk kabul ediyoruz. Anne-bebek sağlığına yönelik toplumsal yatırım projelerimizin yanı sıra kurumsal gönüllülük programımız Hayat Gönüllüleri ile içinde yaşadığımız topluma ve çevreye elimizi uzatıyor, bu çerçevede çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri yapıyoruz.
Molfix Hayat Bağım projesiyle 10 ilde 5.000 anne ve 350 ebe ve hemşireye eğitim
Koronavirüs ile mücadele kapsamında uluslararası ölçekte 250 ton ürün bağışı
200’e yakın Hayat Gönüllüsü ile çevresel ve toplumsal alanda 7 sosyal sorumluluk projesi

Değişen Hayat

Pandemi ve Türkiye

2020-2022

Araştırma Detayları İçin Tıklayınız

İndirmek İçin Tıklayınız

ETİK VE UYUM

Tüm faaliyetlerimizde doğruluk, dürüstlük, adalet ve hakkın gözetilmesini temel ilkelerimiz kabul ediyoruz. Faaliyette bulunduğumuz ülkelerin yasalarına uyumun yanı sıra insana, çevreye, topluma, gelenek ve göreneklere saygılı davranmayı da iş kültürümüzün bir gereği sayıyoruz. Temel değerler olarak benimsediğimiz iş etiği kuralları tüm çalışan ve paydaşlarımızın davranış standartlarını belirlerken, ilişkilerimizin doğruluk ve dürüstlük çerçevesinde yürümesine rehberlik ediyor.

Etik Kurallar ve Çalışma İlkelerimizi inceleyin

Mersin Kağıt Üretim Tesisi Kapasite Artış Yatırımı Projesi Paydaş Katılım Planı