VI

Chọn ngôn ngữ


Bên cạnh việc hoạch định các quy trình cải tiến sản phẩm, định vị thương hiệu và các hoạt động tiếp thị của Hayat Kimya, bà Aydın, Phó Chủ tịch phụ trách Chiến lược và Hoạch định, đã tiến hành các hoạt động định vị sản phẩm và chủng loại tại hơn 100 thị trường xuất khẩu, bên cạnh 11 công ty con khác nhau, với trụ sở chính tại Thổ Nhĩ Kỳ. Bà Aydin cũng chịu trách nhiệm tìm kiếm các thị trường mới có tiềm năng đầu tư và thực hiện các nghiên cứu khả thi.