TH

เลือกภาษา

ข้อความจากผู้บริหาร

ด้วยพนักงาน ผู้แทนจำหน่าย พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้จัดหาสินค้า และลูกค้าทั่วโลกของพวกเรา พวกเราคือครอบครัวใหญ่

จุดเริ่มต้นของ Hayat Holding ได้เริ่มจากธุรกิจเล็ก ๆ ของพี่น้อง Fahri และ Avni Kiğılı ที่เมือง Instanbul เมื่อปีพ.ศ. 2480 ซึ่งจากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ นั้น ปัจจุบันเรามีส่วนสนับสนุนเศษฐกิจและการจ้างงานในหลายทวีป หลากประเทศทั่วโลก ด้วยโรงงานผลิตที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด และมอบชีวิตที่สะดวกสบายและสุขภาพที่แข็งแรงยิ่งขึ้นให้แก่ผู้คนจำนวนนับล้านใน 100 กว่าประเทศ ผ่านสินค้าที่มีประสิทธิภาพ จากแค่ความฝันที่อยากลงทุนในด้านอุตสาหกรรมตามสภาพเศษฐกิจและการค้าในสมัยนั้น แต่รากฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร และความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นค่านิยมหลักของ Hayat ก็ได้เริ่มต้นจากช่วงเวลานั้นเช่นเดียวกัน
ด้วยสังคมที่ถูกสร้างขึ้นจากรากฐานที่มั่นคงเหล่านี้ และยึดมั่นในหลักปฏิบัติที่ดีงามเราได้ส่งมอบสุขภาพที่ดีและเเข็งแรงปลอดภัยยิ่งขึ้นไปยังผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมในทวีปต่าง ๆ ทั่วโลก

พวกเราเชื่อมั่นว่าทุกคนบนโลกนี้ล้วนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุด และเป็นมิตรต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมากที่สุด และยังสร้างพื้นฐานแห่งความเข้าใจของเรา

เริ่มตั้งแต่วันที่บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นมาจนถึงวันนี้ พวกเราไม่หยุดพยายามที่จะนำผลิตภัณฑ์ของเราไปยังทุกภูมิภาคที่สามารถเข้าถึงได้ และดำเนินธุรกิจด้วยการมุ่งเน้นที่คุณภาพสูงสุดและนวัตกรรมที่ทันสมัย ปัจจุบันพวกเราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตระดับโลก โดยมีบริษัทในเครือทั้งหมด 41 แห่ง และบุคลากรจำนวนกว่า 17,000 คน ซึ่งดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมผลิตไม้แปรรูป จนถึงอุตสาหกรรมการจัดการบริหารท่าเรือ พวกเรานำสินค้า 46 ยี่ห้อที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากโรงงาน 36 แห่งใน 12 ประเทศ ไปสู่ผู้บริโภคนับล้านคนทั่วโลก
พวกเรานำ Hayat ไปสู่ครอบครัวนับล้าน ๆ ครอบครัวทั่วโลก ด้วยผลิตภัณฑ์อันทรงพลัง 15 ยี่ห้อ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเด็ก ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพผู้หญิง ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้าน กระดาษชำระ และหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพเฉพาะบุคคล สำหรับผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป พวกเราเป็นผู้นำตลาดอันดับ 1ของประเทศตุรกี อันดับที่ 4 ของยุโรป และอันดับ 6 ของโลก ทุกวันนี้ ในทุกมุมโลก บ้านที่อบอุ่นและเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ถูกสร้างขึ้นมาด้วยผลิตภัณฑ์ของพวกเรา
หลายสิบปีที่ผ่านมา พวกเราได้ยึดมั่นในคติที่ว่า “การให้ผลประโยชน์แก่คนรุ่นหลัง” และพวกเราดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของพวกเราภายใต้คตินี้ แต่ละขั้นตอนที่พวกเราลงมือทำล้วนสอดคล้องกับหลักการที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์จากรุ่นสู่รุ่น พวกเราปฏิบัติตามเป้าหมายระยะยาวที่ถาวรและยั่งยืน

ในทุกกิจกรรม พวกเราดำเนินการตามค่านิยมหลักของการเป็นผู้ประกอบการ ความมุ่งมั่นและกล้าหาญ ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ความยุติธรรมและซื่อสัตย์ และความเคารพต่อผู้คนและธรรมชาติ

ในแต่ละก้าวที่มุ่งมั่นและกล้าหาญและด้วยจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ เราได้ขยายฐานการผลิตไปทั่วโลก พวกเราดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจบนเส้นทางที่พวกเราได้วาดไว้อย่างเสมอ พวกเราทราบดีว่าความสำเร็จในระยะยาวที่ถาวรและยั่งยืนนั้นต้องอาศัยความมุ่งมั่นและความอดทน
สำหรับพนักงาน ผู้แทนจำหน่าย พันธมิตรทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ และลูกค้าทั่วโลกของพวกเรา พวกเราคือครอบครัวใหญ่ พวกเราสร้างค่านิยมด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน และตระหนักในความรับผิดชอบ พวกเราก้าวไปข้างหน้าด้วยกันจากพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ภายใต้ระบบนิเวศที่ยึดหลักผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder-based ecosystem) พวกเราได้รับการเสริมสร้างด้วยนวัตกรรม และดึงพลังที่จะนำพาพวกเราไปสู่อนาคตอันความหลากหลายทางปัญญา ความร่วมมือ รวมทั้งแนวคิดที่แปลกใหม่
พวกเราทราบดีว่าการสร้างครอบครัวใหญ่กับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งหลายนั้น จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อพวกเราสร้างมันด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และสอดคล้องกัน พวกเราเคารพผู้คนและธรรมชาติ เพราะพวกเราเชื่อว่าโลกที่ดียิ่งขึ้นสามารถสร้างขึ้นได้จากการเคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชน ความหลากหลายและแตกต่าง และเคารพสิ่งแวดล้อม พวกเรายึดมั่นในแนวทางความยั่งยืน ตามหลักที่ว่า “พวกเรามีทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิต” พวกเราสนับสนุนการมีชีวิตที่ถูกสุขอนามัย มีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพมากขึ้นในทุกขั้นตอน ตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยชราด้วยผลิตภัณฑ์ของพวกเรา
ด้วยการวางปัจจัย "มนุษย์" ไว้เป็นรากฐานของเส้นทางโลกาภิวัตน์ พวกเรานำ HAYAT ไปสู่ทุกประเทศที่เราเข้าถึง
ขอเเสดงความนับถือ
M. Avni Kiğılı