TH

เลือกภาษา

แนวทางสู่ความยั่งยืนของเรา

หัวใจสำคัญของแนวทางสู่ความยั่งยืนระดับโลกของเราคือ การมุ่งเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและการวิจัยค้นคว้า อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งสนับสนุนวิสัยทัศน์ของเราในการให้ประโยชน์แก่คนรุ่นหลังต่อไป
เรานำเสนอผลิตภัณฑ์อันหลากหลายรูปเเบบโดยคำนึงถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้บริโภคเป็นหลัก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจของเราจะประสบความสำเร็จ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและเติบโตอย่างยั่งยืน เรายังคงลงทุนในตุรกีและทั่วโลก เราสนับสนุนการจ้างงานในท้องถิ่นผ่านการตลาด การขาย หรือการลงทุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในประเทศที่เราดำเนินการธุรกิจ และยังเพิ่มมูลค่าให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นที่กิจกรรมที่ทำให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จอย่างถาวร เราทำงานโดยยึดหลักพื้นฐานของความมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ จนถึงเทคโนโลยีการผลิต รวมทั้งการขยายระบบต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเราให้ดีขึ้น

อ่านรายงานความยั่งยืนของเราได้ที่นี่

คุณภาพ

นับตั้งแต่วันแรกที่บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นมา เราได้ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นที่คุณภาพและนวัตกรรมขั้นสูง และวันนี้เราได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ของเราที่กำเนิดในตุรกีสู่ครอบครัวหลายล้านครอบครัวใน 100 กว่าประเทศ ด้วยความเชื่อที่ว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย เราจึงนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเเบบเดียวกันให้กับผู้บริโภคของเราในทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจอยู่
บนพื้นฐานของ "วิสัยทัศน์ด้านคุณภาพ" คือการรับรองให้เกิดความต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์และด้านบริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญอยู่เสมอ สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้บริโภค และยังอยู่ภายในกรอบของต้นทุนที่ยั่งยืนของเรา ในขณะเดียวกันเราพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง ลดการสูญเสีย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาระบบที่ช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตและการบริการของเรา

อ่านนโยบายคุณภาพระดับโลกของเราได้ที่นี่

นวัตกรรมและการวิจัยพัฒนา

เรามองว่านวัตกรรมและการวิจัยพัฒนา เป็นรากฐานที่สำคัญของอนาคตที่ยั่งยืน ด้วยเหตุนี้เราจึงได้ก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งแรกที่มีความครอบคลุมที่สุดในวงการอุตสาหกรรมของเรา โดยตั้งอยู่ที่ประเทศตุรกี เรานำแนวคิด ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่เราพัฒนาในศูนย์วิจัยและพัฒนาเเห่งนี้ที่ได้รับรางวัลของเรา จากตุรกีออกไปสู่ทั่วโลก
ความต้องการและความคาดหวังที่แตกต่างกันของผู้บริโภคตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก คือหัวใจสำคัญของแนวทางนวัตกรรมของเรา เราให้ความสำคัญในการทำความเข้าใจผู้บริโภค และติดตามแนวโน้มของโลกตลอดเวลา เพื่อพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขา ในฐานะเป็นบริษัทที่ต้องแข่งขันกับทั้งผู้ผลิตรายอื่น ๆ ในท้องถิ่นและผู้ผลิตระดับสากลทั่วโลก เรานำวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมมาสู่ทุกส่วนในธุรกิจของเรา ด้วยความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับงานพัฒนาและวิจัย ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์ และจากกระบวนการที่เพิ่มประสิทธิภาพไปจนถึงเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รางวัลศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2558)
นักวิจัย 101 คน: สำเร็จการศึกษา ป.เอก 17 คน และ ป.โท 25 คน
เป็นบริษัทที่ลงทุนในการวิจัยและพัฒนามากเป็นอันดับ 63 ของตุรกี
ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรกว่า 50 รายการ
26 โครงการ TUBITAK และ 3 โครงการในสหภาพยุโรป
ได้ทำการสำรวจ 800 ครั้ง ครอบคลุมผู้บริโภค 55,000 คน (พ.ศ. 2562)
รางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งปี (พ.ศ. 2561, 2562)

กระบวนการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศของ HAYAT

ด้วย "กระบวนการดำเนินธุรกิจสู่ความเป็นเลิศของ HAYAT" ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจระดับโลก เราผสมผสานวัฒนธรรมธุรกิจของเราให้เข้ากับแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดในโลก และมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่ทุกบริษัทในเครือของเราได้ถ่ายทอดและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ภายใต้บริบทนี้ ด้วยระบบให้ข้อเสนอแนะและให้รางวัลไคเซ็น (Kaizen Suggestion and Rewarding System) และ โครงการ Lean 6 Sigma Certification เราจึงได้เพิ่มมาตรฐานคุณภาพของเรา และยังมีส่วนสนับสนุนความยั่งยืนในกระบวนการผลิต ห่วงโซ่อุปทาน และกระบวนการวิจัยและพัฒนาทั้งหมดของเราด้วย
ด้วยโปรแกรม InoSuit ซึ่งเป็นตัวชี้วัดถึงความสำคัญร่วมกับความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาวิชาการ เราปรับให้กระบวนการทั้งหมดให้สอดคล้องกัน ตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ในขณะที่เรายังเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจที่มีอยู่ด้วยโครงการที่มีประสิทธิภาพต่าง ๆ เราปรับเปลี่ยนแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมไปสู่ความเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมอยู่ในตัว รวมถึงกระบวนการของนวัตกรรมทั้งหมด
ข้อเสนอแนะไคเซ็น 2,137 ข้อ
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นประมาณ 30% ด้วย InoSuit

สิ่งแวดล้อม

ในฐานะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อโลก สังคม และผู้บริโภค เราดำเนินกิจกรรมทั้งหมดโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เราสนับสนุนแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมของเรา ซึ่งประกอบด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการของเสีย และลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมของเรา ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมที่เสริมสร้างความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมให้พนักงานและซัพพลายเออร์ของเรา

เราเป็นผู้ผลิตกระดาษชำระที่ใช้น้ำน้อยที่สุดในตุรกี และน้อยที่สุดเป็นอันดับ 3 ในยุโรป ด้วยแนวทางการปฏิบัติด้านประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำของเรา

  • ประหยัดการใช้น้ำใต้ดินมากกว่า 50%

จากข้อเท็จจริงที่ว่าน้ำเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่ขาดแคลนง่ายที่สุดในโลก เราใช้วิธีพิเศษเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเพื่อลดปริมาณน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตและนำกลับมาใช้ใหม่ภายใต้มาตรฐานคุณภาพของเรา ดังนั้นเราจึงลดปริมาณน้ำที่เราบริโภคอย่างสม่ำเสมอ

เราคำนวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสังเกตผลกระทบทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากกิจกรรมของเราที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและทำการปรับปรุงที่จำเป็น

  • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ถึง 2.1% ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562

เราดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของเรา นอกเหนือจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและพลังงานที่เราใช้ในทุกหน่วยของการผลิต

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในอุตสาหกรรมของเรา โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกกระบวนการทำงาน

  • บริษัทแรกในตุรกีที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001

  • ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานผลิตของเราทั่วโลกโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 80%

80
เพื่อจุดประสงค์นี้ เราพร้อมนำเป็นแบบอย่างในอุตสาหกรรมของเรา โดยค่าเฉลี่ยในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ที่ 80% ผ่านเทคโนโลยีโคเจนเนอเรชั่นในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และพลังงานความเย็นที่ต้องการในศูนย์การผลิต 6 แห่งของเราใน 5 ประเทศ

ด้วยวิธีการบริหารจัดการของเสียที่สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน เรารับรองว่า ขยะมูลฝอยจะถูกลดจำนวนลง ถูกแยกออก ถูกกำจัดตามกฎหมาย และถูกนำกลับมาใช้ใหม่มากที่สุดเท่าที่ทำได้

  • 100% ของขยะบรรจุภัณฑ์ที่เป็นวัสดุที่ไม่ผ่านการถักทอและยืดหยุ่นถูกนำกลับมาใช้ใหม่

  • ผลิตผ้าใบกันน้ำสำหรับความต้องการด้านการขนส่งจากเศษฟิล์มพลาสติก

เราบำบัดและระบายน้ำเสียตามกฎหมาย ผ่านระบบบำบัดเคมีและชีวภาพในทุกโรงงานผลิตของเรา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

พวกเราชาว Hayat ถือว่ามนุษย์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของอนาคตที่ยั่งยืนของเรา พนักงาน 9,000 คนของเราซึ่งเป็นผู้นำคุณภาพและนวัตกรรมของ Hayat ส่งมอบให้กับครอบครัวหลายล้านครอบครัวใน 100 กว่าประเทศ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในความสำเร็จของเรา ในฐานะที่เป็นบริษัทระดับโลก พนักงานของเราที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรมถือว่าเป็นความโชคดีที่ใหญ่ที่สุดของเรา เรารับรองความเสมอภาคทางโอกาสด้วยนโยบายทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนความหลากหลายและการรวมตัวกัน และเรามุ่งมั่นที่จะจัดหาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยุติธรรม ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพให้กับพนักงานของเราทั่วโลก
เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานของเรา เราอาศัยมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ตลอดจนข้อกำหนดทางกฎหมาย และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม Hayat ในที่นี้ ด้วยแนวทางเชิงรุกที่เน้นการป้องกันสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุจากการทำงาน เราระบุแหล่งที่มาของความเสี่ยงล่วงหน้าในทุกสถานที่ของเรา ดำเนินการแก้ไขและป้องกัน และสนับสนุนอาชีวอนามัยด้วยการฝึกอบรมที่ครอบคลุม

อ่านนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเรา

การฝึกอบรม OHS ทั้งหมด 14,476 ชั่วโมงในทุกสถานที่ของเราเมื่อปี พ.ศ. 2562

การมีส่วนร่วมในสังคม

การผูกพันต่อสังคมของเราไม่ได้จำกัดอยู่เพียงคุณภาพและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา นอกเหนือจากการทำงานอย่างดีที่สุดแล้ว เรายังถือว่า การเพิ่มมูลค่าให้กับสังคมเป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐาน นอกเหนือจากโครงการลงทุนทางสังคมเพื่อสุขภาพแม่และเด็กแล้ว เรายังเข้าหาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ด้วยโครงการอาสาสมัคร Hayat Volunteers โดยร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนหลายแห่ง
คุณแม่ 5,000 คน และพยาบาลผดุงครรภ์ 350 คน ได้อบรมในโครงการ Molfix 'Bond with Love'
บริจาคผลิตภัณฑ์ 250 ตันทั่วโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้กับไวรัสโคโรน่า
โครงการในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 7 โครงการ โดยมีอาสาสมัครชาว Hayat เกือบ 200 คน

จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เรายอมรับความเป็นธรรม ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และการปฏิบัติตามสิทธิ เป็นหลักการพื้นฐานของเราในทุกกิจกรรม นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่เราดำเนินธุรกิจแล้ว เรายังถือว่า วัฒนธรรมธุรกิจของเรานั้นจำเป็นต้องมีการปฏิบัติต่อผู้คน สิ่งแวดล้อม สังคม ประเพณี และกฎหมายด้วยความเคารพ กฎจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เรานำมาใช้เป็นค่านิยมพื้นฐานของเรา กำหนดมาตรฐานด้านพฤติกรรมของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของเรา และชี้นำเราในการรักษาความสัมพันธ์ที่ยุติธรรมและซื่อสัตย์