BG

Изберете език

НАШИЯТ ПОДХОД ФОКУСИРАН ВЪРХУ ХОРАТА

Нашият най-важен ресурс, който прави Hayat успешен на 5 континента и в повече от 100 страни, са нашите динамични служители, отворени за иновациите и развитието. Всеки, работещ в Hayat, стои до човека, когото докосва с работата, която върши през целия му живот и осигурява ползи за поколенията, предлагайки качествени продукти, докато обогатява живота им.
Hayat вярва, че за устойчиво бъдеще е необходимо съвместно да се създаде свят, в който всички хора да могат да живеят при по-добри и по-здравословни условия, и да се възползват еднакво от възможностите, и поставят „човека“ в центъра на своето глобализационно пътуване. Този фокусиран върху човека подход също формира основата на политиката за човешки ресурси на корпорацията.
10,333
Общ брой служители
4,067/6,266
Местни/ Чуждестранни служители
102,490
Часове, отделени за обучение

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ В HAYAT

Кариера и развитие

Ние вярваме във важността на развитието и лидерството за силна корпоративна култура и работодателска марка. Като организация, която създава свои собствени лидери и черпи енергията си от своя динамизъм, ние предлагаме възможности за развитие на нашите служители на всички нива чрез програми за устойчиво развитие. С мотото „Изграждане на бъдещето, започвайки днес“, на което се основават всички наши практики относно човешките ни ресурси, ние конфигурираме процесите на развитие на нашите служители на всички нива, от периода на стажа до ниво висше ръководство. Ние директно подкрепяме развитието на лидерски компетенции чрез нашите програми за развитие.

Благодарение на нашата справедлива, надеждна система за оценка на представянето от ново поколение, ние успяваме да проследим напредъка на всички наши служители стъпка по стъпка, започвайки от процеса на подбор и подкрепяме реализирането на техните цели с непрекъсната обратна връзка в съответствие с плановете им за кариерно развитие.

Разнообразие и приобщаване

Като глобална компания ние смятаме, това че имаме служители от различни региони на света за наше богатство и отразяваме тази визия за многообразие в нашата корпоративна култура. В допълнение към основната ни корпоративна култура, оформена от нашите основни принципи и ценности, ние притежаваме различни субкултури и вярваме във важността на тяхното запазване. Във всички наши дейности осигуряваме платформи, на които служителите ни могат да споделят своите мнения и предложения, независимо от тяхното ниво, и осъществяваме всички наши практики чрез приобщаващ подход.

Чрез „Кодекс на етични принципи на работа на Hayat “ ние осигуряваме превенция от дискриминация, като подкрепяме многообразието и приобщаването, и се ангажираме да осигурим честна, справедлива, егалитарна, безопасна и здравословна работна среда на всички наши служители в световен мащаб. Ние даваме приоритет на пълния и навременен достъп на нашите служители до техните лични права и предлагаме необходимите възможности и условия за тяхното професионално и индивидуално развитие.

Считаме участието, един от най-важните градивни елементи, които поддържат лоялността на служителите, за незаменима част на нашия подход към човешките ресурси. Ние подкрепяме многообразието и включването чрез „Посланици на лоялност“, платформа, при която нашите служители доброволно промотират когнитивното многообразие, работят заедно по предложения за дейности, създават проекти и поддържат непрекъсната комуникационна мрежа.

Непрекъснати иновации

Ние ръководим стратегиите, системите и практиките за човешки ресурси заедно с висшето ръководство, като създаваме иновативни системи и процеси, за да осигурим по-добра и ефективна работна среда за нашите служители, и да допринесем за тяхното развитие. По време на този цикъл интегрираме най-новите и най-добрите практики в нашата индустрия в бизнес процесите си и за устойчив успех се фокусираме върху проекти, които ще ни подготвят за бъдещето.

Работна култура

Ние вярваме, че елементът, който обединява различни субкултури на най-фундаменталната основа, е наборът от „Ценности“, възприет от компанията. Вярваме, че структурата, в която всички наши служители се събират и обединяват около тези общи ценности и добавят стойност и богатство към корпоративната култура с разнообразието, което носят, е най-голямата гаранция за устойчиво бъдеще.

Комуникационни платформи (Hayat Talks - вдъхновяващи публикации)

С ефективен и устойчив комуникационен план, ние осъществяваме вътрешни комуникационни дейности и онлайн семинари, включващи всички наши служители. Ние създаваме директна и здравословна комуникационна среда, като събираме висшето ръководство заедно с нашите служители на различни платформи.

Служителите на Hayat разказват за Hayat

Алейна Мерджан

Младши специалист, глобални човешки ресурси

Мурат Булут

Групов маркетинг мениджър, Азия

Селин Декели

Старши мениджър, глобално развитие на марката

КАРИЕРНИ ВЪЗМОЖНОСТИ В HAYAT

Стажантската програма Открийте Hayat

С програма „Открийте Hayat“ ние предлагаме на студентите възможност да осъществят реален проект заедно с професионалисти, които са експерти в своята област, с което придобиват опит в рамките на период от два месеца. По този начин студентите, участващи в програмата, имат възможност да се възползват от знанията и опита на професионалистите и да развият своите компетенции, като същевременно имат шанс да дадът посока на своите кариери.

За повече информация

Програма H Generation MT

С „H Generation Management Trainee program“ ние се стремим да създадем поколение, което е възприело културата, ценностите и компетенциите на нашата компания и ще допринесе за оформянето на бъдещето ѝ . В рамките на програмата кариерните пътеки на завършилите се подкрепят с ротации на длъжности и технически и компетентностно базирани обучения. В допълнение, завършилите се очаква да работят по проект, определен извън работното им ежедневие, и да го представят на ръководството.

За повече информация

HAYAT в кампуса: Университетски събития

Събираме се с потенциалните ни колеги, студенти от университета, на много платформи. Ние се стремим да създадем силна комуникационна среда със срещите, които провеждаме, за да предложим опита на Hayat и да споделим възможности за кариера, като същевременно обръщаме внимание на укрепването на връзката помежду ни.

За повече информация

Може да ни следвате и да проследите нашите кариерни възможности тук.