BG

Изберете език

Политика за поверителност

Ние уважаваме Вашите лични данни и се ангажираме да ги защитаваме. Хайат България Кемикъл ЕООД е администратор на личните данни, предоставени чрез този уебсайт или събрани по други начини. Тази политика за поверителност се отнася за личните данни, които можем да събираме от посетителите на нашите уебсайтове и стаи.
1. Цел на обработването на личните данни
Ние обработваме Вашите лични данни в рамките на дейностите ни, посочени по-долу:
  • Вашето име, фамилия, информация за контакт: Ние събираме Вашите данни, за да комуникираме с Вас относно Вашите оплаквания и когато участвате в анкети за удовлетвореност на клиентите;
  • IP адрес и информация за браузъра: Ние получаваме тези данни чрез бисквитки за целите на провеждане на процеси за информационна сигурност, проверка и подобряване на потребителското изживяване;
  • Данни за контакт и време: Когато посещавате сайтове и стаи на Hayat, ние обработваме информация, за да гарантираме физическата сигурност на хората и предметите, както и администрирането на Вашето посещение;
  • Идентичност, комуникация и аудиовизуални данни: Ако участвате във кампании на фирмата, проекти за социална отговорност и различни организации, ние обработваме Вашите данни с цел популяризиране, рекламиране на тези дейности.
  • Данни за кандидатстване за работа: Ние събираме информация за подробности за Вашите квалификации, умения, опит и трудов стаж и други свързани данни, когато кандидатствате за работа или стаж в Hayat, с цел оценяване на Вашата кандидатура и провеждане на HR процеси;
  • Име, фамилия, данни за контакт: Ако направите нотификация до Hayat Ethics, ние събираме Вашите лични данни и документите, които сте предоставили, за проучване на извършването на съответното уведомление.
2. Метод за събиране на лични данни и законното им основание
Личните данни, които сте споделили с нас чрез електронни източници (уебсайт, различни договори, мобилни приложения, електронна поща, телефон или формуляри за кандидатстване и др.) или писмени документи, се обработват по ограничен и пропорционален начин, като част от изпълнението на нашите законови и договорни задължения или в рамките на нашия законен интерес. Вашите лични данни се съхраняват не по-дълго време от необходимото за целите на обработването на съответните лични данни и правни задължения.
3. Прехвърляне на лични данни
Може да споделяме Вашите данни с платформи за кандидатстване за работа, когато кандидатствате за работа/стаж чрез тези платформи. В зависимост от естеството на дейността на обработване, ние може също да споделяме Вашите лични данни в рамките на компаниите от групата, филиалите на Hayat и бизнес партньорите в съответствие с целта на обработването.
4. Права на субекта на данните
Имате редица права във връзка с Вашите лични данни. Вие можете да:
  • Поискате достъп и получаване на копие на Вашите лични данни,
  • Изискате информация относно прехвърлянето на лични данни на трети страни,
  • Изискате от Hayat да промени неверни или непълни данни,
  • Поискате изтриване на Вашите лични данни,
5. Контакти
Ако имате въпрос в съответствие с Вашите законни права, моля, изпратете имейл на sales@hayatbg.com.