BG

Изберете език

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

По пътя към превръщането си в глобална компания, ние черпим енергията си от нашето предприемачество. Ние вървим към целите си с бързи стъпки, като същевременно смело и решително реализираме мечтите си за бъдещето.

ВОЛЯ И СМЕЛОСТ

Тези, които вярват в успеха, го заслужават. Ние заставаме зад целите си и смело, без да се предаваме се борим срещу трудностите, за да постигнем успех.

ЛОЯЛНОСТ

В Хайат сме като едно голямо семейство. Ние сме отдадени на работата си не само ментално, но и сърдечно. Ние растем заедно с убеждението, че животът става по -добър, когато го споделяте и ние оформяме бъдещето си заедно, като се подкрепяме.

ОТВОРЕНОСТ

Ние вярваме, че развитието ще бъде постигнато чрез когнитивно разнообразие, споделяне и взаимно обучение. Ние растем заедно в среда, която позволява творчество и където идеите могат да се споделят свободно, и заедно бягаме към целите си.

УВАЖЕНИЕ КЪМ ХОРАТА И ПРИРОДАТА

Действаме отговорно за по-здрави поколения, по-добро качество на живот и за бъдещето на нашата планета. С нашите лесно достъпни продукти, които обслужват нуждите на хората и нашето екологично производство, ние работим за по-добър живот.

СПРАВЕДЛИВОСТ И ЧЕСТНОСТ

Честността, лоялността, прозрачността и доверието са в основата на нашите отношения с всички наши заинтересовани страни. Считаме за наше най-фундаменталното мото да действаме като справедлива компания, която уважава хората, околната среда, обществото, законите, обичаите и традициите и остава лоялна към своите отговорности.