VI

Chọn ngôn ngữ

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn về các loại cookie được sử dụng trên trang web của chúng tôi, mục đích sử dụng cookie, cài đặt cookie, quản lý và loại bỏ.

Bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin nào, nhận thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và đáp ứng nhu cầu của bạn. Chúng tôi sử dụng một số cookie trong các lần truy cập của bạn để thu thập dữ liệu liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi. Từ đó, chúng tôi mong muốn cung cấp trải nghiệm dễ dàng hơn cho người xem khi truy cập trang web của chúng tôi và đảm bảo trang web của chúng tôi hoạt động tốt hơn.
Cookie là gì?

Cookie là một tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên PC hoặc thiết bị di động thông qua trình duyệt của bạn khi bạn truy cập một trang web. Cookie đảm bảo trang web hoạt động hiệu quả hơn cũng như cho phép chúng tôi cung cấp các trang được cá nhân hóa để đảm bảo trải nghiệm tùy chỉnh và nhanh chóng hơn khi bạn truy cập. Cookie chỉ chứa thông tin về các lần truy cập trước đây của bạn trên môi trường internet và không thu thập bất kỳ thông tin nào về các tệp được lưu trữ trên PC hoặc thiết bị di động của bạn.
Các loại Cookie Chung và Mục đích Sử dụng

Có hai loại cookie dựa trên thời gian hiệu lực; Permanent Cookies và Session Cookies. Session Cookies được tạo khi bạn truy cập một trang web và vẫn có hiệu lực cho đến khi bạn đóng trình duyệt của mình. Permanent Cookies được tạo khi bạn truy cập một trang web và được lưu trữ cho đến khi bạn xóa chúng hoặc khi chúng hết hạn. Cookie vĩnh viễn được sử dụng cho các hoạt động như cung cấp cho bạn trải nghiệm được cá nhân hóa tương thích với cài đặt của bạn.

Essential Cookies

Những cookie này cần thiết cho hoạt động bình thường của trang web. Chúng có thể không được sử dụng cho mục đích tiếp thị.

Functionality Cookies

Đây là những cookie cho phép khách truy cập ghi nhớ sở thích của họ. Ví dụ, nó cho phép trang web ghi nhớ tùy chọn ngôn ngữ của khách truy cập hoặc kích thước phông chữ văn bản. Việc không cho phép sử dụng các cookie này có thể khiến trang web không sử dụng tính năng được cá nhân hóa và ngăn trang web khỏi ghi nhớ sở thích của bạn.

Performance/Analytical Cookies

Những cookie này thu thập thông tin về việc sử dụng trang web của khách truy cập, và được sử dụng để kiểm soát hoạt động thích hợp của trang web và phát hiện các lỗi.

Targeting and Advertising Cookies

Các cookie này được sử dụng để quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ trên trang web hoặc trên các phương tiện truyền thông khác ngoài trang web có liên quan, xuất bản các quảng cáo có liên quan và được cá nhân hóa của các đối tác hợp tác, đồng thời đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo.

Những kiểu Cookie được sử dụng trên trang web của chúng tôi

Cookie

Cookie Explanation

Cookie Life Span

Cookie Type

_ga

Uploaded by Google Analytics. This cookie stores anonymous data such as number of visitors, number of links and use of website, and creates analysis report about the site use.

2 Years

Performance/Analytical

_gid

Uploaded by Google Analytics. These cookies anonymously collect information on website uses of visitors, and are used to control whether the site operates properly and to detect the errors.

1 Day

Performance/Analytical

_gat_gtag_[ID of website]

Uploaded by Google Analytics. It is the id information of the web site on Google system. They are used for tracking which web site the above anonymous data belongs to.

1 Minute

Performance/Analytical

Cookie được thu thập như thế nào?
Dữ liệu được thu thập thông qua các thiết bị cho phép bạn truy cập vào các trình duyệt. Dữ liệu được thu thập dành riêng cho thiết bị. Dữ liệu này có thể bị xóa hoặc người dùng có thể chặn quyền truy cập vào dữ liệu này theo tùy chọn của họ.
Bạn có thể kiểm soát cookie như thế nào?
Bạn có thể xóa các cookie có sẵn trên PC của mình và ngăn trình duyệt của bạn lưu / đặt cookie trên trình khám phá internet của bạn. Trình khám phá Internet được xác định trước để tự động chấp nhận cookie. Vì việc quản lý cookie khác nhau giữa các trình duyệt, bạn có thể truy cập menu trợ giúp của trình duyệt hoặc ứng dụng để biết thêm thông tin.
Ví dụ,
Bạn có thể quản lý cookie bằng cách sử dụng các bước sau: "Google Chrome -> Cài đặt -> Nâng cao -> Quyền riêng tư và bảo mật -> Cài đặt trang web -> Cookie và dữ liệu trang web khác -> Cho phép trang web lưu và đọc dữ liệu cookie
Hầu hết các trình khám phá internet cho phép bạn:
  • Xem và xóa các cookie đã lưu
  • Chặn cookie của bên thứ ba
  • Chặn cookie từ các trang web nhất định
  • Chặn tất cả cookie
  • Xóa tất cả cookie khi bạn đóng trình khám phá internet
Nếu bạn chọn xóa cookie, các tùy chọn của bạn trên trang web có liên quan sẽ bị xóa. Ngoài ra, nếu bạn muốn chặn hoàn toàn cookie, nhiều trang web và nền tảng kỹ thuật số có thể không hoạt động bình thường.
Để kiểm soát Cookie trên Thiết bị Di động của bạn;
Trên thiết bị Apple Bạn có thể xóa lịch sử duyệt web và cookie của mình bằng cách sử dụng các bước sau: "Cài đặt -> Safari -> Xóa dữ liệu lịch sử và trang web. Bạn có thể làm theo các bước" Cài đặt -> Safari -> Nâng cao -> Dữ liệu trang web -> Xóa tất cả dữ liệu trang web " để xóa cookie và giữ lịch sử của bạn.
Nếu bạn không muốn dữ liệu trước đây của mình được lưu khi bạn truy cập các trang web;
Bạn có thể kích hoạt duyệt web riêng tư bằng cách sử dụng các bước sau "Safari -> Biểu tượng -> Riêng tư -> Hoàn tất" Bạn có thể sử dụng các bước sau để chặn cookie: "Cài đặt -> Safari -> Chặn Tất cả Cookie" Nhưng khi bạn chặn cookie, một số trang web và tính năng có thể hoạt động không bình thường.
Trên thiết bị Android;
Bạn có thể sử dụng các bước sau để xóa cookie của mình: "Ứng dụng Chrome -> Cài đặt -> Quyền riêng tư -> Xóa dữ liệu duyệt web -> Cookie, giấy phép phương tiện và dữ liệu trang web -> Xóa dữ liệu" Bạn có thể cho phép hoặc chặn cookie bằng các tùy chọn sau: "Ứng dụng Chrome -> Cài đặt -> Cài đặt trang web -> Cookie"