VI

Chọn ngôn ngữ

TINH THẦN KINH DOANH

Trên con đường trở thành một công ty toàn cầu, chúng tôi có được năng lượng từ tinh thần kinh doanh của mình. Chúng tôi hướng tới các mục tiêu bằng những bước tiến nhanh chóng, đồng thời hiện thực hóa những ước mơ cho tương lai với lòng dũng cảm và quyết tâm cao độ.

LÒNG QUYẾT TÂM VÀ DŨNG CẢM

Những người tin tưởng vào thành công xứng đáng có được nó. Chúng tôi nắm chặt các mục tiêu của mình, và chúng tôi không ngừng can đảm đấu tranh chống lại những khó khăn để đạt được thành công.

LÒNG TRUNG THÀNH

Là Hayat, chúng tôi là một gia đình lớn. Chúng tôi gắn kết với công việc của mình không chỉ bằng tinh thần, mà bằng cả trái tim. Chúng tôi cùng nhau phát triển với niềm tin rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn khi bạn biết sẻ chia, và chúng tôi cùng tạo dựng tương lai bằng cách hỗ trợ lẫn nhau.

CỞI MỞ

Chúng tôi tin rằng sự phát triển sẽ đạt được nếu biết đa dạng hóa nhận thức, chia sẻ và học hỏi lẫn nhau. Chúng tôi cùng nhau phát triển trong một môi trường cho phép sự sáng tạo, nơi các ý tưởng có thể được chia sẻ tự do và chúng tôi cùng hướng tới các mục tiêu chung.

TÔN TRỌNG CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Chúng tôi hành động có trách nhiệm vì những thế hệ khỏe mạnh hơn, chất lượng cuộc sống tốt hơn và tương lai của hành tinh chúng ta. Chúng tôi nỗ lực vì một cuộc sống tốt đẹp bằng các sản phẩm dễ tiếp cận, phục vụ nhu cầu của mọi người và sản xuất thân thiện với môi trường.

CÔNG BẰNG VÀ CHÍNH TRỰC

Chính trực, trung thành, minh bạch và tin cậy là cơ sở cho mối quan hệ của chúng tôi với tất cả các bên liên quan. Chúng tôi coi đó là phương châm nền tảng nhất để trở thành một công ty công bằng, tôn trọng con người, môi trường, xã hội, luật pháp, phong tục, truyền thống và luôn trung thành với các cam kết của mình.